Nieuws Adviesgroep

Beknopt verslag vergadering 30 november

Een belangrijk deel van de vergadering werd ingenomen door een presentatie over de Jeugdzorg, gegeven door Suzanne Damen en Ria Balerbessy, beiden werkzaam bij Driesprong in Elst. Het werkgebied van Driestroom is de regio Arnhem en Nijmegen.

Driestroom is van oudsher een LVB instelling en biedt tegenwoordig ondersteuning aan bredere doelgroepen van mensen met een beperking. De kindertak richt zich op kinderen met ontwikkelingsproblematiek (ASS/hechting/trauma en multi probleemgezinnen).

Geboden wordt onder meer het DEC behandelcentrum, Spoecialistische kindercentra, ambulante ondersteuning in de thuissituatie, Naschoolse opvang Knetter en Zorg binnen Onderwijs.

Na de presentatie werd de Themamiddag over Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) geëvalueerd. Een geslaagde, goed-bezochte thema-bijeenkomst!

Beknopt verslag vergadering 26 oktober

De verschillende werkgroepen zijn weer actief geweest, met name de BTB-groep (bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid) en de cliëntencontactgroep. Louise van der Waart, lid van deze groep, heeft jammer genoeg haar lidmaatschap beëindigd.
We hebben deelgenomen aan de -door de gemeente georganiseerde-  Vitaliteitsmarkt van 7 oktober j.l.. De markt was gezellig maar heeft weinig opgeleverd.

De organisatie rond de Themamiddag van 16 november a.s. wordt doorgesproken.

Beknopt verslag vergadering 28 september

Een aantal zaken rond o.a. Verkeer, afwikkelingen rond het zwembad, fietspaden en de Knarrenhof passeren de revue.

De voorbereidingen rond de Thema-dag van 16 november verlopen voorspoedig. Folders over deze middag worden met de Rozet en het Gemeentenieuws mee verspreid.

29 September zal overleg plaatsvinden met Adviesraden van andere gemeentes. Doel is van elkaar te leren en mogelijk gezamenlijk problemen aan de kaak te stellen.

Ter voorbereiding wordt een presentatie over de Jeugdzorg en het Beschermd Wonen kort besproken.

Jaarverslag 2021

Het jaarverslag 2021 is via onderstaande link te bekijken.

Vitaliteitsmarkt 7 oktober 2022 Mallemolen

De WMO-Adviesgroep was met een stand vertegenwoordigd bij de Vitaliteitsmarkt op vrijdag 7 oktober in de Mallemolen.

De markt was bedoeld om inwoners vanaf 65 jaar te informeren over hoe ze langer zelfstandig thuis kunnen (blijven) wonen. En het laten inzien hoe belangrijk vitaliteit is en hen daarin stimuleren. De Vitaliteitsmarkt werd georganiseerd door de Werkgroep Langer zelfstandig thuis.

De markt werd door wethouder Irma van de Scheur geopend.

Vitaliteitsmarkt 7  okt 2022

Bronzen certificaat toegankelijkheid voor De Slenk, met medewerking van de WMO-Adviesgroep

6 oktober 2022, Omroep Gelderland:

"In en rond dorpshuis De Slenk in De Horst zijn veel aanpassingen verricht om de toegankelijk van het gebouw te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in de toekenning van een Bronzen Certificaat voor toegankelijkheid. Het certificaat heeft een prominente plaats bij de ingang gekregen en werd woensdag 5 oktober onthuld door wethouder Irma van de Scheur. Het keurmerk wordt toegekend door Ongehinderd, een organisatie die zich inzet voor een toegankelijker Nederland. Een keuringsdienst toetst locaties in opdracht van gemeenten en bedrijven. De getoetste bedrijven zijn terug te vinden in een app en een website, zodat iemand met een beperking kan zien welke locaties al dan niet toegankelijk zijn. 'Supertof!' "De gemeente Berg en Dal ondersteunt dit natuurlijk van harte", aldus de wethouder. "Wij vinden dat iedereen er bij moet horen en dat iedereen mee moet kunnen doen. Iedereen kan nu terecht bij De Slenk en daar zijn wij natuurlijk hartstikke trots op. Dat deze vrijwilligers zoveel werk hebben verzet om dit voor elkaar te krijgen: Supertof!"

WMO adviesgroep Bij de totstandkoming van de aanpassingen heeft het dorpshuis ook hulp en ondersteuning gehad van de Wmo-adviesgroep. "Een vrijwilligersgroep die altijd klaar staat voor mensen met beperkingen, jong en oud", zo vertelt Jos Leenders van deze adviesgroep. "Bij De Slenk hebben wij diverse dingen naar voren gebracht, onder andere over de automatische deuren, maar ook over de lift en het rolstoeltoilet, dat aan bepaalde afmetingen moet voldoen". Ook gaf de adviesgroep advies over aanpassingen buiten, zoals over de invalide-parkeerplaatsen en over hinderlijke stoepranden."

Zie tevens een inzichtelijk filmpje over dit Bronzen Certificaat.

Aankondiging: Themamiddag rond Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning

Woensdagmiddag 16 november organiseren we een Thema-middag rond Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning.

Locatie: De Mallemolen.

Aanvang 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur met koffie/thee).

Voor de flyer: klik hieronder aan.

Beknopt verslag vergadering 31 augustus 2022

Stilgestaan wordt bij het onverwachte overlijden van Richard Bongers, tot voor kort lid van onze Adviesgroep.

De werkgroep Verkeer en Veiligheid is weer zeer actief geweest, dit keer rond visvijver De Zeelt, en met de herinrichtingen van straten in Beek en Millingen.

De themamiddag van 16 november a.s. betreffende Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning wordt doorgesproken.

Beknopt verslag vergadering 31 mei 2022

Namens de gemeente gaven Rosanne en Sigrid uitleg over de Jeugdzorg in de gemeente Berg en Dal.

Met name verblijfhulp is kostbaar. Aan 13 basisscholen wordt preventieve hulp verleend. Daarnaast is er o.a. overleg met huisartsen. Een probleem is dat er, mede door ziekteverzuim en tekort aan personeel, een wachttijd is van 8 weken.

Viswater de Molenkolk mede door ons nog beter toegankelijk

Zaterdag 2 juli 2022 is de nieuw aangebrachte half-verharding bij het viswater de Molenkolk in Millingen aan de Rijn feestelijk geopend. Na de grote herinrichting van het viswater lag op de toegangspaden nog puin als verharding. Dit puin lag los en was moeilijk te berijden. In samenwerking met de Wmo-Adviesgroep is de bovenlaag bewerkt en veilig te gebruiken gemaakt.

De opening is gedaan door wethouder Westerwind en twee leden van de Wmo-Adviesgroep, Jos Leenders en Ad Scheepens.

Zie tevens onderstaande link naar het desbetreffende artikel.

Overleg klankbordgroep hulpmiddelen mei 2022

De Wmo-Adviesgroep heeft in mei wederom deelgenomen aan een overleg met omliggende gemeenten en de hulpmiddelenleverancier Welzorg.

Mogelijke problemen met Welzorg, verbeterpunten, het probleemoplossend vermogen van ingeschakelde monteurs e.d. zijn aan de orde gekomen. Ook is gesproken over een probleem dat zich met scootmobielen voordoet: onvoldoende mogelijkheid de scootmobiel te stallen en op te laden, waardoor hij niet geleverd kan worden.

Eenieder wordt verzocht eventuele klachten rond Welzorg en problemen rond de door hen geleverde zorg aan ons te melden. We kunnen deze info dan bij het overleg inbrengen.

Beknopt verslag vergadering 20 april 2022

De vergadering stond geheel in het teken van brainstormen over onze toegevoegde waarde en waarop we ons met name meten richten.

Gesprek 13-1-2022 in het programma Focus Politiek van omroep Berg en Dal

De Wmo-Adviesgroep is bij monde van de voorzitter Mieke Dodemont op 13-1-2022 met wethouder Van der Scheur in gesprek gegaan in het programma Focus Politiek van omroep Berg en Dal.

De Mieke maakte daarin duidelijk dat de denigrerende uitlatingen van de wethouder rond wachtlijsten voor sociale hulp, waarbij willens en wetens een wachtlijst gecreërd wordt, absoluut niet kunnen. De wethouder bleef bij haar standpunt.

De Gelderlander 5-1-2022: Felle kritiek op wethouder Berg en Dal door oplopen wachtlijsten voor hulp

Bijdrage van Thed Maas.

Felle kritiek op wethouder Berg en Dal door oplopen wachtlijsten voor hulp:

‘Ronduit pijnlijk’ ‘ongelooflijk denigrerend’ en 'de wethouder toont aan geen inlevingsvermogen te hebben in mensen met hulpvragen’. 

De WMO-adviesgroep (Wet maatschappelijke ondersteuning) in de gemeente Berg en Dal uit felle kritiek op het oplopen van de wachtlijsten voor sociale hulp én op uitspraken van wethouder Irma van de Scheur (GVP) hierover. 

Het aantal hulpvragen is de afgelopen maanden geëxplodeerd. Er liggen inmiddels 168 verzoeken om hulp bij de sociale afdeling; doorgaans zijn dat er 60. Hoe dat komt, is pas over een week of vier bekend. Het gaat om verzoeken variërend van huishoudelijke hulp tot kinderen met psychische problemen die hulp nodig hebben.

Afrika

Wethouder Van de Scheur zei in dit verband dat ‘mensen in Nederland moeten beseffen dat de overheid niet overal een oplossing voor heeft.’ En: ,,Er zijn mensen die zeggen dat ze door een scheiding PTSS, posttraumatische stressstoornis, hebben opgelopen. Maar een scheiding valt toch onder de normale hobbels op een levenspad? In Afrika kennen ze geen PTSS na een scheiding. Daar hebben ze wel andere zorgen aan hun hoofd.” 

Tijdens de laatste raadsvergadering stelde PvdA-raadslid Lesley Albers hier al kritische vragen over. ,,Er wordt door de wethouder gesproken over snel depressief zijn en PTTS. Dit lijkt op het op voorhand bagatelliseren van vragen waar inwoners, jong of oud mee kunnen zitten. Daar moeten wij als gemeente voor waken”, zei Albers.

De WMO-adviesgroep op haar beurt wijst erop dat de gemeente willens en wetens de wachtlijsten laat oplopen. Zo besloot de gemeenteraad in december 2020 het volgende: ‘We kiezen er bewust voor wachttijden (binnen de wettelijke kaders) te laten oplopen.’ De gemeente verlegde toen de koers waarbij meer verantwoordelijkheid bij de inwoners werd gelegd, ook in een poging de oplopende kosten te beteugelen. ,,Dat is een politieke keuze”, zegt Van de Scheur. ,,Maar let wel: noodgevallen worden meteen geholpen.”

Schuldgevoel

‘Maar als consulenten van de gemeente bij mensen met een hulpvraag komen, dan worden die mensen geconfronteerd met de financiële problemen van de gemeente. Hen wordt bijna een schuldgevoel aangepraat. En het is onwaarschijnlijk dat wethouder Van de Scheur iets over de situatie in Afrika weet’, schampert de WMO-adviesgroep.

De wethouder ziet dat anders. ,,Soms moet je een punt maken. Een op de acht kinderen komt bij jeugdzorg terecht. In wat voor een land leven we? En we hebben wandelcoaches, overgangscoaches en lifestylecoaches: kunnen we dan helemaal niks zelf meer?”

Advertentie in de Rozet december 2021

Op zoek naar nieuwe leden voor onze Wmo-Adviesgroep is eind 2021 een advertentie geplaatst in De Rozet.

We zoeken vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die zich verbonden voelen met:

  1. Mensen met beperkingen
  2. Het helpen van mensen
  3. Belangenbehartiging
  4. Het Wmo-beleid
  5. Verkeersveiligheid en de toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Wij bieden:

  1. Inspraak in onze werkzaamheden
  2. Mee kunnen denken en praten over gemeentelijk beleid (Wmo, verkeersveiligheid, toegankelijkheid etc.)
  3. Gezelligheid en een goede samenwerking met collega's
  4. Een vergoeding voor de gemaakte kosten.

Klik voor de hele tekst op de onderstaande link.

Toeristische kaart voor blinden en slechtzienden: belangrijke bijdrage WMO-Adviesgroep

Leden van de WMO-Adviesgroep hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de samenstelling van de toeristische kaart voor blinden en slechtzienden. De kaart werd afgelopen vrijdag, 18 juni, door de wethouder onthuld. Zie onderstaand persbericht.

Groesbeek, 18 juni 2021

Toeristische folder voor blinden en slechtzienden

Gemeente Berg en Dal heeft een nieuwe toeristische folder speciaal voor blinden en slechtzienden. Op de folder staan de namen van 14 bezienswaardigheden uit de gemeente in grote letters en in braille. Naast de namen staan QR codes die doorlinken naar een audio-beschrijving van de bezienswaardigheid.

Op 18 juni overhandigde wethouder Sylvia Fleuren een eerste exemplaar van de folder aan Wiel Lenders (directeur Bevrijdingsmuseum), Jurgen Wanders (bestuurslid oogvereniging provincie Gelderland) en Stijntje van Enk, Ad Scheepers en Jos Leenders (WMO Adviesgroep Berg en Dal).

Sylvia Fleuren; ‘De folder geeft slechtziende of blinde bezoekers op een overzichtelijke manier informatie over 14 bijzondere plekken in onze gemeente. Zo kunnen zij zich oriënteren waar ze naar toe willen. Met het project Zorgeloos op vakantie willen we iedereen de kans geven om van onze mooie gemeente te genieten. Met de folder bereiken we nu ook deze groep.’

Gratis rondleidingen in Vrijheidsmuseum

Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek is één van de bezienswaardigheden op de folder. Ter gelegenheid hiervan organiseert het museum twee gratis rondleidingen voor blinden en slechtzienden. De rondleidingen gaan plaatsvinden zodra de coronaregels het toestaan. Meer informatie hierover volgt via de websites van de gemeente en het Vrijheidsmuseum.

Directeur Wiel Lenders ‘Het Vrijheidsmuseum wil dat iedereen zich welkom voelt en ons museum kan bezoeken. Daarom hebben wij ons aangesloten bij Ongehinderd. Via Ongehinderd kregen we advies voor verbeterpunten. We zijn erg blij dat wij als beloning voor onze inspanningen binnenkort het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid ontvangen.’

Waar is de folder verkrijgbaar?

De folders zijn gratis verkrijgbaar bij de VVV kantoren in Groesbeek en Nijmegen. Daarnaast liggen ze om in te kijken bij de 14 plekken zelf en bij Muzieum in Nijmegen.

Naast het Vrijheidsmuseum staan onder andere Wijndorp Groesbeek, de Millingerwaard en amusementspark Tivoli op de folder.

Hulphonden-welkom sticker

Honderd toeristische ondernemers in Berg en Dal die aangesloten zijn bij de STER ontvangen deze week een Hulphonden-welkom sticker. Ook krijgen ze tips hoe ze bezoekers met een visuele of andere handicap gastvrij kunnen ontvangen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Communicatie via verkort telefoonnummer 14024 of via email: communicatie@bergendal.nl

Zorgeloos op vakantie in Berg en Dal - een filmpje

Mede door de bijdrage van leden van de WMO-Adviesgroep Berg en Dal is onderstaand filmpje ontstaan. Kijk en geniet!