Nieuws Adviesgroep

Beknopt verslag vergadering 28 september 2021

Deze bijeenkomst is Ben Bloem aanwezig namens de gemeente Berg en Dal. Hij vervangt Lineke Meekes. De cliëntencontactgroep is momenteel bezig met de cliëntorganisatie  Iederin (netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte). Iederin wil cliënten bijstaan met onafhankelijke ondersteuning. Vooral online wordt samengewerkt aan vragen als * hoe kunnen zaken bij de gemeente beter opgepakt worden, * medewerking krijgen, * het verbeteren van de ondersteuning en * - de samenwerking met andere ondersteunende partijen. Gesproken wordt verder over o.a. de organisatie van de Sociale Teams.

Beknopt verslag vergadering 4 augustus 2021

De werkgroep Welzijn is betrokken geweest bij veranderingen rond het Marktplein. Hun voorstel was een middengeleider te plaatsen, half park / fietspad voorrang te maken, en parkeerruimte te handhaven. Tot nu toe is er geen verslag hierover ontvangen.

De adviesgroep is tevens nauw betrokken geweest bij de samenstelling van de Toeristische folder voor blinden en slechtzienden, zie het bericht elders op deze website.

Beknopt verslag vergadering 17 juni 2021

De adviesgroep is -onder meer- betrokken bij een project in Overasselt over levensloopbestendige woningen.

De vraag is aan de gemeente ons  in de toekomst beter te informeren over op handen zijnde bouwprojecten. Dit scheelt te-maken-kosten in de toekomst.

Het koersdocument van de gemeente is niet aangepast. Men krijgt niet de hulp toegewezen waar ze recht op lijken te hebben. Dit is een gevolg van de financiële situatie van de gemeente en door het college gemaakte keuzes.

Beknopt verslag vergadering 7 april 2021

Een gesprek tussen de wethouder en een inwoner die om WMO-ondersteuning vraagt heeft weinig opgeleverd. De gemeente kan weinig bieden.

De WMO-Adviesgroep heeft in maart middels twee advertenties van zich laten horen: in de Zorgkrant van de Rozet en in de Special Zorg en Ondersteunig in de gemeente Berg en Dal.

De adviesgroep zet vraagtekens bij het beoogde beleid rond vervoer. Met name de beperking in het aantal kilometers dat bij speciaal vervoer vergoed wordt valt zwaar.

Het Koersdocument van de gemeente Berg en Dal wordt nader besproken.

Toeristische kaart voor blinden en slechtzienden: belangrijke bijdrage WMO-Adviesgroep

Leden van de WMO-Adviesgroep hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de samenstelling van de toeristische kaart voor blinden en slechtzienden. De kaart werd afgelopen vrijdag, 18 juni, door de wethouder onthuld. Zie onderstaand persbericht.

Groesbeek, 18 juni 2021

Toeristische folder voor blinden en slechtzienden

Gemeente Berg en Dal heeft een nieuwe toeristische folder speciaal voor blinden en slechtzienden. Op de folder staan de namen van 14 bezienswaardigheden uit de gemeente in grote letters en in braille. Naast de namen staan QR codes die doorlinken naar een audio-beschrijving van de bezienswaardigheid.

Op 18 juni overhandigde wethouder Sylvia Fleuren een eerste exemplaar van de folder aan Wiel Lenders (directeur Bevrijdingsmuseum), Jurgen Wanders (bestuurslid oogvereniging provincie Gelderland) en Stijntje van Enk, Ad Scheepers en Jos Leenders (WMO Adviesgroep Berg en Dal).

Sylvia Fleuren; ‘De folder geeft slechtziende of blinde bezoekers op een overzichtelijke manier informatie over 14 bijzondere plekken in onze gemeente. Zo kunnen zij zich oriënteren waar ze naar toe willen. Met het project Zorgeloos op vakantie willen we iedereen de kans geven om van onze mooie gemeente te genieten. Met de folder bereiken we nu ook deze groep.’

Gratis rondleidingen in Vrijheidsmuseum

Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek is één van de bezienswaardigheden op de folder. Ter gelegenheid hiervan organiseert het museum twee gratis rondleidingen voor blinden en slechtzienden. De rondleidingen gaan plaatsvinden zodra de coronaregels het toestaan. Meer informatie hierover volgt via de websites van de gemeente en het Vrijheidsmuseum.

Directeur Wiel Lenders ‘Het Vrijheidsmuseum wil dat iedereen zich welkom voelt en ons museum kan bezoeken. Daarom hebben wij ons aangesloten bij Ongehinderd. Via Ongehinderd kregen we advies voor verbeterpunten. We zijn erg blij dat wij als beloning voor onze inspanningen binnenkort het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid ontvangen.’

Waar is de folder verkrijgbaar?

De folders zijn gratis verkrijgbaar bij de VVV kantoren in Groesbeek en Nijmegen. Daarnaast liggen ze om in te kijken bij de 14 plekken zelf en bij Muzieum in Nijmegen.

Naast het Vrijheidsmuseum staan onder andere Wijndorp Groesbeek, de Millingerwaard en amusementspark Tivoli op de folder.

Hulphonden-welkom sticker

Honderd toeristische ondernemers in Berg en Dal die aangesloten zijn bij de STER ontvangen deze week een Hulphonden-welkom sticker. Ook krijgen ze tips hoe ze bezoekers met een visuele of andere handicap gastvrij kunnen ontvangen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Communicatie via verkort telefoonnummer 14024 of via email: communicatie@bergendal.nl

Beknopt verslag digitale vergadering 15 februari 2021

Besproken wordt de mogelijkheid vragen van derden door te sturen naar de Formulierenbrigade.

De WMO-Adviesgroep is alleen verantwoordelijk voor WMO-vragen. Overige vragen dienen te worden doorgestuurd naar de Formulierenbrigade. Willy is daarbij het centrale punt.

Het jaarverslag wordt gemaakt, in beperkte versie.

Het koersdocument wordt in grote lijnen besproken. De groep spreekt zijn twijfels uit in de uitvoering ervan. Na de bijeenkomst zal er dieper op ingegaan worden.

Verkeersveiligheid en BTB geplande woningen, februari 2021

Werkgroep Verkeer en Veiligheid

Door een goede samenwerking met de gemeente Berg en Dal heeft de werkgroep verkeer en Veiligheid problemen op de Herwendaalseweg weten op te lossen, n.l. een op/afrit bij rijschoolhouder, midden geleider, verlaging opritten naar fietspad en het plaatsen fietspadborden.

Ook in de Kerkstraat zijn problemen opgelost door blindegeleidestroken in de diepere gedeelten van het trottoir te plaatsen, tevens zijn er op- en afritten in het trottoir aangebracht.

Er zijn ook haagjes aangeplant bij de speeltuin aan de Kerkstraat, om te voorkomen dat spelende kinderen plotseling de weg over zouden steken.

Op de Bisseltsebaan is op advies van de werkgroep, een leemverharding aangebracht om de ontstane gaten en kuilen te dichten. De gemeente heeft over deze weg de “onderhoudsverplichting”.

Werkgroep Bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid (BTB)

De werkgroep BTB/wonen heeft een uitnodiging ontvangen om op een info/inspraakavond van de ZZG, omtrent woningbouw op het terrein van Dekkerswald, aanwezig te zijn en aldaar aan te geven wat de eventuele mogelijkheden zijn om vanuit de werkgroep aan te geven wat zij voor de ZZG zouden kunnen betekenen in de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid (BTB).

We hebben hier onze mening naar voren gebracht.

Werkgroep BTB

De werkgroep BTB is voornemens om in de week van de Toegankelijkheid (5 t/m 9 oktober) in Millingen aan de Rijn, de speeltuin “de Steense Gemeente” te bekijken op de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid, maar ook de toegankelijkheid bij de horeca en winkelpanden.

Zorgeloos op vakantie in Berg en Dal - een filmpje

Mede door de bijdrage van leden van de WMO-Adviesgroep Berg en Dal is onderstaand filmpje ontstaan. Kijk en geniet!