Nieuws Adviesgroep

Viswater de Molenkolk mede door ons nog beter toegankelijk

Zaterdag 2 juli 2022 is de nieuw aangebrachte half-verharding bij het viswater de Molenkolk in Millingen aan de Rijn feestelijk geopend. Na de grote herinrichting van het viswater lag op de toegangspaden nog puin als verharding. Dit puin lag los en was moeilijk te berijden. In samenwerking met de Wmo-Adviesgroep is de bovenlaag bewerkt en veilig te gebruiken gemaakt.

De opening is gedaan door wethouder Westerwind en twee leden van de Wmo-Adviesgroep, Jos Leenders en Ad Scheepens.

Zie tevens onderstaande link naar het desbetreffende artikel.

Overleg klankbordgroep hulpmiddelen mei 2022

De Wmo-Adviesgroep heeft in mei wederom deelgenomen aan een overleg met omliggende gemeenten en de hulpmiddelenleverancier Welzorg.

Mogelijke problemen met Welzorg, verbeterpunten, het probleemoplossend vermogen van ingeschakelde monteurs e.d. zijn aan de orde gekomen. Ook is gesproken over een probleem dat zich met scootmobielen voordoet: onvoldoende mogelijkheid de scootmobiel te stallen en op te laden, waardoor hij niet geleverd kan worden.

Eenieder wordt verzocht eventuele klachten rond Welzorg en problemen rond de door hen geleverde zorg aan ons te melden. We kunnen deze info dan bij het overleg inbrengen.

Beknopt verslag vergadering 20 april 2022

De vergadering stond geheel in het teken van brainstormen over onze toegevoegde waarde en waarop we ons met name meten richten.

Beknopt verslag vergadering 23 februari 2022

Van de gemeente zijn Ben Bloem en Roseanne Dijks (beleidsmedewerker Wmo en Jeugdzorg; vervangt Lineke) aanwezig.

Besproken problemen zijn o.a. de grote wachtlijst met een tekort aan zowel geld als personeel. De vraag is hoger dan het aanbod. De tekorten zijn het grootst in de Jeugdzorg.

Beknopt verslag vergadering 19 januari 2022

Als we Jeugdzorg ook tot onze doelgroep willen laten behoren is een probleem voldoende expertise te hebben. Het idee wordt geopperd een loketfunctie te vervullen en vragen door te geven aan de betrokken instanties. Mogelijk kan een jongerenwerker meer info verschaffen.

De werkgroep BTB is betrokken bij meerdere projecten (Hoflaan, Dorpsstraat, Molenweg, Dasstraat/Fretstraat/Eekhoornstraat) voor wat betreft de bereikbaarheid en de toegankelijkheid.

Gesprek 13-1-2022 in het programma Focus Politiek van omroep Berg en Dal

De Wmo-Adviesgroep is bij monde van de voorzitter Mieke Dodemont op 13-1-2022 met wethouder Van der Scheur in gesprek gegaan in het programma Focus Politiek van omroep Berg en Dal.

De Mieke maakte daarin duidelijk dat de denigrerende uitlatingen van de wethouder rond wachtlijsten voor sociale hulp, waarbij willens en wetens een wachtlijst gecreërd wordt, absoluut niet kunnen. De wethouder bleef bij haar standpunt.

De Gelderlander 5-1-2022: Felle kritiek op wethouder Berg en Dal door oplopen wachtlijsten voor hulp

Bijdrage van Thed Maas.

Felle kritiek op wethouder Berg en Dal door oplopen wachtlijsten voor hulp:

‘Ronduit pijnlijk’ ‘ongelooflijk denigrerend’ en 'de wethouder toont aan geen inlevingsvermogen te hebben in mensen met hulpvragen’. 

De WMO-adviesgroep (Wet maatschappelijke ondersteuning) in de gemeente Berg en Dal uit felle kritiek op het oplopen van de wachtlijsten voor sociale hulp én op uitspraken van wethouder Irma van de Scheur (GVP) hierover. 

Het aantal hulpvragen is de afgelopen maanden geëxplodeerd. Er liggen inmiddels 168 verzoeken om hulp bij de sociale afdeling; doorgaans zijn dat er 60. Hoe dat komt, is pas over een week of vier bekend. Het gaat om verzoeken variërend van huishoudelijke hulp tot kinderen met psychische problemen die hulp nodig hebben.

Afrika

Wethouder Van de Scheur zei in dit verband dat ‘mensen in Nederland moeten beseffen dat de overheid niet overal een oplossing voor heeft.’ En: ,,Er zijn mensen die zeggen dat ze door een scheiding PTSS, posttraumatische stressstoornis, hebben opgelopen. Maar een scheiding valt toch onder de normale hobbels op een levenspad? In Afrika kennen ze geen PTSS na een scheiding. Daar hebben ze wel andere zorgen aan hun hoofd.” 

Tijdens de laatste raadsvergadering stelde PvdA-raadslid Lesley Albers hier al kritische vragen over. ,,Er wordt door de wethouder gesproken over snel depressief zijn en PTTS. Dit lijkt op het op voorhand bagatelliseren van vragen waar inwoners, jong of oud mee kunnen zitten. Daar moeten wij als gemeente voor waken”, zei Albers.

De WMO-adviesgroep op haar beurt wijst erop dat de gemeente willens en wetens de wachtlijsten laat oplopen. Zo besloot de gemeenteraad in december 2020 het volgende: ‘We kiezen er bewust voor wachttijden (binnen de wettelijke kaders) te laten oplopen.’ De gemeente verlegde toen de koers waarbij meer verantwoordelijkheid bij de inwoners werd gelegd, ook in een poging de oplopende kosten te beteugelen. ,,Dat is een politieke keuze”, zegt Van de Scheur. ,,Maar let wel: noodgevallen worden meteen geholpen.”

Schuldgevoel

‘Maar als consulenten van de gemeente bij mensen met een hulpvraag komen, dan worden die mensen geconfronteerd met de financiële problemen van de gemeente. Hen wordt bijna een schuldgevoel aangepraat. En het is onwaarschijnlijk dat wethouder Van de Scheur iets over de situatie in Afrika weet’, schampert de WMO-adviesgroep.

De wethouder ziet dat anders. ,,Soms moet je een punt maken. Een op de acht kinderen komt bij jeugdzorg terecht. In wat voor een land leven we? En we hebben wandelcoaches, overgangscoaches en lifestylecoaches: kunnen we dan helemaal niks zelf meer?”

Advertentie in de Rozet december 2021

Op zoek naar nieuwe leden voor onze Wmo-Adviesgroep is eind 2021 een advertentie geplaatst in De Rozet.

We zoeken vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die zich verbonden voelen met:

  1. Mensen met beperkingen
  2. Het helpen van mensen
  3. Belangenbehartiging
  4. Het Wmo-beleid
  5. Verkeersveiligheid en de toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Wij bieden:

  1. Inspraak in onze werkzaamheden
  2. Mee kunnen denken en praten over gemeentelijk beleid (Wmo, verkeersveiligheid, toegankelijkheid etc.)
  3. Gezelligheid en een goede samenwerking met collega's
  4. Een vergoeding voor de gemaakte kosten.

Klik voor de hele tekst op de onderstaande link.

Beknopt verslag vergadering 28 september 2021

Deze bijeenkomst is Ben Bloem aanwezig namens de gemeente Berg en Dal. Hij vervangt Lineke Meekes. De cliëntencontactgroep is momenteel bezig met de cliëntorganisatie  Iederin (netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte). Iederin wil cliënten bijstaan met onafhankelijke ondersteuning. Vooral online wordt samengewerkt aan vragen als * hoe kunnen zaken bij de gemeente beter opgepakt worden, * medewerking krijgen, * het verbeteren van de ondersteuning en * - de samenwerking met andere ondersteunende partijen. Gesproken wordt verder over o.a. de organisatie van de Sociale Teams.

Beknopt verslag vergadering 4 augustus 2021

De werkgroep Welzijn is betrokken geweest bij veranderingen rond het Marktplein. Hun voorstel was een middengeleider te plaatsen, half park / fietspad voorrang te maken, en parkeerruimte te handhaven. Tot nu toe is er geen verslag hierover ontvangen.

De adviesgroep is tevens nauw betrokken geweest bij de samenstelling van de Toeristische folder voor blinden en slechtzienden, zie het bericht elders op deze website.

Beknopt verslag vergadering 17 juni 2021

De adviesgroep is -onder meer- betrokken bij een project in Overasselt over levensloopbestendige woningen.

De vraag is aan de gemeente ons  in de toekomst beter te informeren over op handen zijnde bouwprojecten. Dit scheelt te-maken-kosten in de toekomst.

Het koersdocument van de gemeente is niet aangepast. Men krijgt niet de hulp toegewezen waar ze recht op lijken te hebben. Dit is een gevolg van de financiële situatie van de gemeente en door het college gemaakte keuzes.

Beknopt verslag vergadering 7 april 2021

Een gesprek tussen de wethouder en een inwoner die om WMO-ondersteuning vraagt heeft weinig opgeleverd. De gemeente kan weinig bieden.

De WMO-Adviesgroep heeft in maart middels twee advertenties van zich laten horen: in de Zorgkrant van de Rozet en in de Special Zorg en Ondersteunig in de gemeente Berg en Dal.

De adviesgroep zet vraagtekens bij het beoogde beleid rond vervoer. Met name de beperking in het aantal kilometers dat bij speciaal vervoer vergoed wordt valt zwaar.

Het Koersdocument van de gemeente Berg en Dal wordt nader besproken.

Toeristische kaart voor blinden en slechtzienden: belangrijke bijdrage WMO-Adviesgroep

Leden van de WMO-Adviesgroep hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de samenstelling van de toeristische kaart voor blinden en slechtzienden. De kaart werd afgelopen vrijdag, 18 juni, door de wethouder onthuld. Zie onderstaand persbericht.

Groesbeek, 18 juni 2021

Toeristische folder voor blinden en slechtzienden

Gemeente Berg en Dal heeft een nieuwe toeristische folder speciaal voor blinden en slechtzienden. Op de folder staan de namen van 14 bezienswaardigheden uit de gemeente in grote letters en in braille. Naast de namen staan QR codes die doorlinken naar een audio-beschrijving van de bezienswaardigheid.

Op 18 juni overhandigde wethouder Sylvia Fleuren een eerste exemplaar van de folder aan Wiel Lenders (directeur Bevrijdingsmuseum), Jurgen Wanders (bestuurslid oogvereniging provincie Gelderland) en Stijntje van Enk, Ad Scheepers en Jos Leenders (WMO Adviesgroep Berg en Dal).

Sylvia Fleuren; ‘De folder geeft slechtziende of blinde bezoekers op een overzichtelijke manier informatie over 14 bijzondere plekken in onze gemeente. Zo kunnen zij zich oriënteren waar ze naar toe willen. Met het project Zorgeloos op vakantie willen we iedereen de kans geven om van onze mooie gemeente te genieten. Met de folder bereiken we nu ook deze groep.’

Gratis rondleidingen in Vrijheidsmuseum

Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek is één van de bezienswaardigheden op de folder. Ter gelegenheid hiervan organiseert het museum twee gratis rondleidingen voor blinden en slechtzienden. De rondleidingen gaan plaatsvinden zodra de coronaregels het toestaan. Meer informatie hierover volgt via de websites van de gemeente en het Vrijheidsmuseum.

Directeur Wiel Lenders ‘Het Vrijheidsmuseum wil dat iedereen zich welkom voelt en ons museum kan bezoeken. Daarom hebben wij ons aangesloten bij Ongehinderd. Via Ongehinderd kregen we advies voor verbeterpunten. We zijn erg blij dat wij als beloning voor onze inspanningen binnenkort het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid ontvangen.’

Waar is de folder verkrijgbaar?

De folders zijn gratis verkrijgbaar bij de VVV kantoren in Groesbeek en Nijmegen. Daarnaast liggen ze om in te kijken bij de 14 plekken zelf en bij Muzieum in Nijmegen.

Naast het Vrijheidsmuseum staan onder andere Wijndorp Groesbeek, de Millingerwaard en amusementspark Tivoli op de folder.

Hulphonden-welkom sticker

Honderd toeristische ondernemers in Berg en Dal die aangesloten zijn bij de STER ontvangen deze week een Hulphonden-welkom sticker. Ook krijgen ze tips hoe ze bezoekers met een visuele of andere handicap gastvrij kunnen ontvangen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Communicatie via verkort telefoonnummer 14024 of via email: communicatie@bergendal.nl

Beknopt verslag digitale vergadering 15 februari 2021

Besproken wordt de mogelijkheid vragen van derden door te sturen naar de Formulierenbrigade.

De WMO-Adviesgroep is alleen verantwoordelijk voor WMO-vragen. Overige vragen dienen te worden doorgestuurd naar de Formulierenbrigade. Willy is daarbij het centrale punt.

Het jaarverslag wordt gemaakt, in beperkte versie.

Het koersdocument wordt in grote lijnen besproken. De groep spreekt zijn twijfels uit in de uitvoering ervan. Na de bijeenkomst zal er dieper op ingegaan worden.

Verkeersveiligheid en BTB geplande woningen, februari 2021

Werkgroep Verkeer en Veiligheid

Door een goede samenwerking met de gemeente Berg en Dal heeft de werkgroep verkeer en Veiligheid problemen op de Herwendaalseweg weten op te lossen, n.l. een op/afrit bij rijschoolhouder, midden geleider, verlaging opritten naar fietspad en het plaatsen fietspadborden.

Ook in de Kerkstraat zijn problemen opgelost door blindegeleidestroken in de diepere gedeelten van het trottoir te plaatsen, tevens zijn er op- en afritten in het trottoir aangebracht.

Er zijn ook haagjes aangeplant bij de speeltuin aan de Kerkstraat, om te voorkomen dat spelende kinderen plotseling de weg over zouden steken.

Op de Bisseltsebaan is op advies van de werkgroep, een leemverharding aangebracht om de ontstane gaten en kuilen te dichten. De gemeente heeft over deze weg de “onderhoudsverplichting”.

Werkgroep Bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid (BTB)

De werkgroep BTB/wonen heeft een uitnodiging ontvangen om op een info/inspraakavond van de ZZG, omtrent woningbouw op het terrein van Dekkerswald, aanwezig te zijn en aldaar aan te geven wat de eventuele mogelijkheden zijn om vanuit de werkgroep aan te geven wat zij voor de ZZG zouden kunnen betekenen in de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid (BTB).

We hebben hier onze mening naar voren gebracht.

Werkgroep BTB

De werkgroep BTB is voornemens om in de week van de Toegankelijkheid (5 t/m 9 oktober) in Millingen aan de Rijn, de speeltuin “de Steense Gemeente” te bekijken op de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid, maar ook de toegankelijkheid bij de horeca en winkelpanden.

Zorgeloos op vakantie in Berg en Dal - een filmpje

Mede door de bijdrage van leden van de WMO-Adviesgroep Berg en Dal is onderstaand filmpje ontstaan. Kijk en geniet!