Jaarplanning

Jaarplanning 2022

De vergaderingen van de WMO-Adviesgroep Berg en Dal vinden plaats op -meestal- woensdagochtend van 10.30 uur tot 12.30 uur.

De vergaderingen vinden in het algemeen plaats in De Slenk (De Horst, Groesbeek).

U bent welkom om een vergadering van de WMO-Adviesgroep bij te wonen. Wilt u zich dan even aanmelden via 06 - 1341 5975 of  info@wmoadviesgroepbergendal.nl

Vergaderdata in 2022

Woensdag

28 september 2022

26 oktober 2022

30 november 2022

21 december 2022

------------

25 januari 2023