Jaarplanning

Jaarplanning 2020

De vergaderingen van de WMO-Adviesgroep Berg en Dal vinden plaats op donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur. De locatie wisselt, daar we de verschillende dorpsharten wilden bezoeken.

Door de corona-crisis zijn wij genoodzaakt onze vergaderingen momenteel niet te houden.

De data van de komende vergaderingen zijn (vooralsnog):

20 augustus

24 september

22 oktober

3 december


De vergaderingen vinden wisselend plaats in gebouw Schutterij of De Slenk (De Horst, Groesbeek), De Sprong (Ooij), Den Ienloop (Heerbaan 115, Millingen) en hotel Spijker (Beek). De exacte locatie wordt t.z.t. doorgegeven.

U bent welkom om een vergadering van de WMO-Adviesgroep bij te wonen. Wilt u zich dan even aanmelden via 06 - 1341 5975 of  info@wmoadviesgroepbergendal.nl