Jaarplanning

Jaarplanning 2020

De vergaderingen van de WMO-Adviesgroep Berg en Dal vinden plaats op donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur. De locatie wisselt, daar we de verschillende dorpsharten wilden bezoeken.

De data van de vergaderingen zijn:

6 februari hotel Spijker, Beek


De vergaderingen vinden wisselend plaats in gebouw Schutterij, De Horst (Groesbeek), De Sprong, Ooij, Den Ienloop, Heerbaan 115, Millingen en De Slenk, De Horst (Groesbeek). De exacte locatie wordt t.z.t. doorgegeven.

U bent welkom om een vergadering van de WMO-Adviesgroep bij te wonen. Wilt u zich dan even aanmelden via 06 - 5472 4255 of  info@wmoadviesgroepbergendal.nl