Regio taxi

Wijziging vervoerssysteem per 1 september 2016

Per 1 september 2016 is de regiotaxi in zijn oude vorm vervallen. De nieuwe benaming is: het Doelgroepenvervoer. -----------------------------------------------------------------------------------

De nieuwe vervoerder heet Avan. De taxi's en taxibussen rijden met dit nieuwe logo.

Avan verzorgt het aanvullend vervoer in de regio Arnhem-Nijmegen van deur tot deur, voor iedereen die om wat voor reden dan ook niet van het openbaar vervoer gebruik kan of wil maken. In opdracht van de provincie Gelderland is Avan openbaar vervoer op afroep, naar plaatsen die geen eigen busverbinding (meer) hebben.

Betalen per kilometer

Klanten van Avan zijn per 1 september 2017 gaan betalen per kilometer. Iedereen betaalt dan evenveel voor een rit van dezelfde afstand, dat is wel zo eerlijk. Omrijkilometers worden uiteraard niet in rekening gebracht, klanten betalen voor de kortste route over de weg van herkomstadres naar bestemmingsadres.

Via de gemeente kunt u in aanmerking komen voor een Wmo-vervoerspas. Bent u in het bezig van zo'n vervoerspas, dan kunt u reizen met korting. De Ov-reiziger betaalt een ander tarief.

De tarieven in 2019 zijn

Tarief Opstaptarief Kilometertarief
  0,95 0,17
Wmo zonder korting 3,15 0,49
Ov zonder passend Ov alternatief 3,15 0,49
Ov met passend Ov alternatief 5,58 0,92

Vaste aankomstgarantietijd?

Voor ritten met een vaste aankomstgarantietijd, betaalt u één keer extra het opstaptarief. Ook de medepassagiers betalen het extra opstaptarief. Hieronder vindt u 4 voorbeelden van berekenen van ritprijzen.

Voorbeeld 1: Een Wmo reiziger met korting gaat een rit maken van 25 kilometer. De rit wordt als volgt berekend: 25 kilometer maal € 0,17= € 4,25+ het opstaptarief € 0,95= totaalritprijs € 5,20.

Voorbeeld 2: Een Wmo-reiziger zonder korting gaat een rit maken van 25 kilometer. De rit wordt als volgt berekend: 25 kilometer maal € 0,49= € 12,25+ het opstaptarief € 3,15= totaalritprijs € 15,40.

Voorbeeld 3: Een Ov-reiziger zonder een passend Ov-alternatief gaat een rit maken van 25 kilometer. De rit wordt als volgt berekend: 20 kilometer maal € 0,49= €9,80 + (het kostprijstarief 5 kilometer maal € 0,92= € 4,60)+ het opstaptarief € 3,15= totaalritprijs € 17,55.

Voorbeeld 4: Een Ov-reiziger waarvoor alternatief openbaar vervoer mogelijk is, maar die toch wil reizen met Avan gaat een rit maken van 25 kilometer. De rit wordt als volgt berekend: 25 kilometer maal € 0,92= € 23+ het opstaptarief € 5,88= totaalprijs € 28,88.

Voor ritten meer dan 25 kilometer wordt aangeraden een Valys pas aan te schaffen. Bel voor meer informatie hierover de gemeente.

In de laatste nieuwsbrief van Avan staat dat per 1 januari 2019 de kortingsregeling vervalt voor de medereiziger die reist als Ov reiziger.

Vragen of meer informatie?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de gemeente via telefoonnummer: 14024 of kijk op www.avan-vervoer.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u aanvullende vragen? Mail ons via: info@wmoadviesgroepbergendal.nl met een gerichte vraag of het verzoek om te worden terug gebeld over dit onderwerp.

Pinnen bij Avan

Bij Avan is het in alle voertuigen mogelijk om contant of met PIN te betalen. Wanneer u de chauffeur vraagt om een betalingsbewijs, wordt dit u gratis verstrekt. Het kan gebeuren dat het pinapparaat in het voertuig niet werkt. In dat geval kunt u betalen met een eenmalige machtiging. Dat wil zeggen dat u bij de chauffeur een formulier tekent waarop u de vervoerder toestemming geeft één keer de ritbijdrage van uw rekening af te schrijven. Hieraan zijn voor u geen extra kosten verbonden. Als de chauffeur geen machtigingsformulier heeft, dan hoeft u niet te betalen voor de rit. De kosten zijn dan voor het taxibedrijf waar u op dat moment mee reist.

Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR)

Een rolstoelgebruiker wordt het veiligst vervoerd als hij overstapt naar een gewone autostoel. De rolstoel gaat dan als bagage mee. Als de rolstoeler die overstap niet kan maken, is het van belang dat hij veilig vervoerd kan worden in de rolstoel. De Code VVR geeft taxichauffeurs, taxibedrijven, rolstoelpassagiers en gemeenten richtlijnen om rolstoelinzittenden veilig te vervoeren.

Belangrijke wijzigingen

1.De chauffeur zorgt ervoor dat de rolstoelinzittende veilig van A naar B wordt gebracht. Als de rolstoelgebruiker de overstap vanuit de rolstoel naar en van een reguliere zitplaats niet kan maken, mag deze volgens de vernieuwde Code VVR alleen vervoerd worden in een rolstoel die voldoet aan de ISO-norm 7176-19, te herkennen aan de haaksymbolen. Maar let op: tot 1 juli 2019 geldt een overgangstermijn. Dan mag de rolstoelgebruiker nog wèl vervoerd worden, mits de rolstoel veilig vastgezet kan worden.

2.De richtlijn voor het vervoer van aangepaste, complexe rolstoelen die niet crash getest kunnen worden, is aangepast. Als de rolstoel niet aan de ISO-norm kan voldoen en de gebruiker ook geen transfer kan maken naar een reguliere zitplaats, dan mag deze gebruiker vanaf 1 juli 2019 alleen nog individueel vervoerd worden.

3.Scootmobielen kunnen vrijwel nooit als vervangende zitplaats dienen in een voertuig. Ze voldoen vrijwel nooit aan de eisen van de ISO-norm 7176-19. Daarom maakt de passagier zelf de overstap naar een zitplaats en de chauffeur rijdt de scootmobiel in de taxi. In het verleden zijn diverse ongelukken gebeurd met scootmobielen die van de lift afvielen. Daarom is in de herziende code besloten dat de chauffeur verantwoordelijk is voor het in-en uitrijden van de scootmobiel.

Vraag bij twijfel tijdig aan uw sociaal teammedewerker van de gemeente of uw rolstoelleverancier of uw rolstoel aan de gestelde veiligheidseisen voldoet om met b.v. AVAN te mogen reizen!