Regio taxi

Jaarverslag 2020 Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer Arnhem-Nijmegen (RAD)

Sinds 1 september 2016 is het regiotaxivervoer vervangen door doelgroepenvervoer. In de regio Arnhem Nijmegen heet dit doelgroepenvervoer Avan: Aanvullend Vervoer Arnhem Nijmegen.
Avan verzorgt vervoer van deur tot deur: Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, vervoer in het kader van de jeugdwet, dagbestedingsvervoer en vervoer in buslijnarme gebieden (OV-)vangnet

De Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer Arnhem-Nijmegen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan en over Avan. Haar laatste jaarverslag is over 2020.

Het volgende wordt gemeld 21-7-'21 in hun aanbiedingsbrief:

"De RAD het betreurt dat de provincie Gelderland in 2022 overgaat tot een ander (eigen) systeem van aanvullend openbaar vervoer. Tot op heden werd dat gecombineerd met het doelgroepenvervoer in de verschillende Gelderse regio’s. Overleg tussen provincie en die regio’s over voortzetting hiervan heeft helaas geen positief resultaat opgeleverd. De provincie is inmiddels met een aanbestedingsprocedure gestart om te komen tot een systeem van haltetaxi’s.
Het is onzes inziens een gemiste kans dat niet gekozen is voor het realiseren van één integraal Gelders systeem voor het aanvullende vervoersaanbod. De huidige mogelijkheden op ICT-gebied zijn immers uiterst geschikt om zo’n systeem op te zetten. En dan hebben we het nog niet eens over de financiële voordelen welke een dergelijke aanpak zou kunnen bieden.
Het is in het belang van alle reizigers te hopen dat de door ons gewenste en telkenmale geadviseerde integrale aanpak in de komende jaren alsnog tot stand komt."
Zie hieronder het jaarverslag.

Wijzigingen in het vervoerssysteem

Sinds 1 september 2016 is het regiotaxivervoer vervangen door doelgroepenvervoer.  In de regio Arnhem-Nijmegen heet dit doelgroepenvervoer Avan: Aanvullend Vervoer Arnhem Nijmegen. Avan verzorgt vervoer van deur tot deur: Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, vervoer in het kader van de jeugdwet, dagbesteding en vervoer in  buslijnarme gebieden (OV-vangnet). 

klik hier om naar de website van AVAN vervoer te gaan

Het jaarverslag 2019 van Avan is hieronder te bekijken.