Wat doen we?

De Wmo-Adviesgroep Berg en Dal.....

Wij geven informatie over voorzieningen die mensen met een beperking misschien nodig hebben. Dat kan een voorziening zijn op het gebied van uw woning of woonomgeving. Het kan ook een voorziening zijn om zich te verplaatsen binnen of buiten uw huis. Samen met u kunnen we bij voorbeeld uitzoeken of u een aangepaste rolstoel of scootmobiel nodig heeft. Of dat een traplift, douchebeugel of andere woningaanpassing voor u wenselijk is. Wij kunnen u ook informatie geven waar en hoe u deze voorzieningen kunt aanvragen. Als u dat op prijs stelt kunnen wij meegaan naar de gemeente (het sociale team van uw regio of het Wmo-loket) of naar een andere instantie.

We adviseren over vervoersvoorzieningen (regiotaxi, openbaar vervoer), over verkeersveiligheid en over regelgeving rond deze voorzieningen. Wij verzamelen klachten en wensen van mensen over bij voorbeeld het regiotaxivervoer. We proberen bij de betreffende instantie ook verbeteringen voor elkaar te krijgen, op gemeentelijk of regionaal niveau. Om die reden overleggen wij ook geregeld met de leverancier van hulpmiddelen.

We signaleren problemen bij de toegankelijkheid, bruikbaarheid en bereikbaarheid van openbare gebouwen, wegen en instellingen.

Wij worden ook actief betrokken bij plannen op deze terreinen. En we geven gevraagd en ongevraagd advies op deze gebieden.

Vanuit onze kennis en betrokkenheid zijn wij een vaste adviseur van het gemeentebestuur.

Wij organiseren als regel eenmaal per jaar een openbare bijeenkomst. Rondom een actueel thema ontmoeten mensen met een beperking en leden van het gemeentebestuur elkaar. Deze themabijeenkomsten worden druk bezocht.

U kunt schrijven naar: Secretariaat WMO-Adviesgroep Berg en Dal, Vogelkersstraat 18, 6562 GZ  Groesbeek.

U kunt bellen naar 06 - 1341 5975 (Willy Fleuren) of ons contactformulier invullen (zie "contact").