Algemeen

Gemeente Berg en Dal

Dorpsplein 1, 6562 AH Groesbeek.
T: 14024 of (024) 399 61 11
E: gemeente@bergendal.nl
Website : www.bergendal.nl

CIZ
Indicatiestelling voor langdurige zorg / Wlz (Wet langdurige zorg)

Postbus 2690
3500 GR Utrecht
T: 088 - 789 10 00
Website: www.ciz.nl
Achtergrond: Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het CIZ.

Forte Welzijn

Postbus 109
6560 AC Groesbeek
Bezoekadres: Atelierweg 6, 6562 AS Groesbeek
T: (085) 040 60 66
Website: www.fortewelzijn.nl/home/berg-en-dal/

Juridische Loket Nijmegen

Postbus 1544
6501 BM Nijmegen
Kronenburgersingel 2
6511 AT Nijmegen
T: 0900 80 20
Website: www.juridischloket.nl/contact/nijmegen/
Inloopspreekuur in Nijmegen (zonder afspraak): maandag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 11.00 uur.

Landelijk Meldpunt Zorg (Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport)

Voor advies en informatie (inclusief praktische tips) indien u een vraag of klacht heeft over de (kwaliteit van) de zorg.
Website: https://www.igj.nl/onderwerpen/klacht-of-vraag-over-zorg-of-jeugdhulpverlening

MEE Gelderse Poort

Bezoekadres: Mr D.U. Stikkerstraat 10
6842 CW Arnhem
T: (088) 633 00 00
Website: www.meegeldersepoort.nl
E: info@meegeldersepoort.nl

Per Saldo (belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget)

Postbus 19161

 

3501 DD Utrecht


Churchillaan 11


3527 GV Utrecht

 

T: 0900 742 48 57 (0900-pgbhulp-€ 0.20 per minuut)

 

Website: https://www.pgb.nl/pgb/

 

 

Klacht melden?

 

 

https://ggdgelderlandzuid.nl/over-de-ggd/tips-en-klachten/

 

https://www.zorgbelanggelderland.nl/over-zorgbelang/onafhankelijke-klachtencommissie-voor-maatschappelijke-organisaties/

 

https://zorgsamengelderland.nl/klachtencommissie/

 

https://www.vggm.nl/vggm/contact/klachten

Regelhulp

De online wegwijzer van de overheid voor iedereen die zoekt naar zorg en ondersteuning. Regelhulp bestaat sinds 2007 en geeft actuele informatie over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien en sociale zekerheid. Regelhulp is bedoeld voor mantelzorgers, ouders en opvoeders, mensen met een beperking of chronische ziekte, ouderen en zorgprofessionals.

T: 0800 0126
Website: https://www.regelhulp.nl/

Seniorenraad Berg en Dal

T: 06 - 33677305
Website: www.seniorenraadbergendal.nl
E: info@seniorenraadbergendal.nl

Steunpunt Mantelzorg Berg en Dal

T: 085 - 040 6066
Website: www.mantelzorgbergendal.nl
E: info@mantelzorgbergendal.nl

SVB, Service persoonsgebonden budget (PGB)

Postbus 8038
3503 RA Utrecht
Bezoekadres: Graadt van Roggenweg 400
3531 AH Utrecht
T: (030) 264 82 00
E: pgb@svb.nl
Website: https://www.svb.nl/nl/pgb/pgb-in-het-kort/een-persoonsgebonden-budget-aanvragen

Steunpunt SVB Nijmegen

Takenhofplein 4
6538 SZ Nijmegen
T: (024) 343 1000

Zorgbelang Inclusief afdeling Gelderland, tevens het algemene nummer

Weerdjesstraat 168
Arnhem
T: (026) 384 28 22
F: (026) 384 28 23
E: info@zorgbelanggelderland.nl
Website: www.zorgbelanggelderland.nl of www.zorgbelanginclusief.nl

Zorgwijzer: Kennisdossier voor mensen met een handicap en chronische ziekte

Op dit onderdeel van de site van Zorgwijzer worden de vier huidige wetten besproken waar mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking of chronische ziekte mee te maken kunnen krijgen. Dit zijn: