Algemeen

Gemeente Berg en Dal

Dorpsplein 1, 6562 AH Groesbeek.
T: 14024 of (024) 399 61 11
E:: gemeente@bergendal.nl
Website : www.bergendal.n

CIZ Nijmegen

Indicatiestelling voor langdurige zorg; niet meer voor de Wmo
Kantoor: CIZ Nijmegen
Postadres: Postbus 6530, 6503 GA Nijmegen
Bezoekadres: Takenhofplein 3, 6538 SZ Nijmegen
T: 088 – 789 1560
E: info.nijmegen@ciz.nl
Website: www.ciz.nl

 

Cliëntenraad Werk en Inkomen

T: (024) 397 2570

 

Forte Welzijn

Postbus 109
6560 AC Groesbeek
T: (085) 040 60 66
Website: www.fortewelzijn.nl


 

Juridische Loket Nijmegen

Postbus 1544
6501 BM Nijmegen
Kronenburgersingel 2
6511 AT Nijmegen
T: 0900 80 20
F: (024) 329 53 73

 

MEE organisatie Nijmegen

Postbus 31140
6503 CC Nijmegen
T: (088) 633 00 00
E: nijmegen@meegeldersepoort.nl
Website: www.meegeldersepoort.nl

 

Per Saldo (belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget)

Postbus 19161
3501 DD Utrecht
Churchillaan 11
3527 GV Utrecht
T: 0900 742 48 57 (0900-pgbhulp-€ 0.20 per minuut)
Website: www.pgb.nl

 

Regelhulp

De online wegwijzer van de overheid voor iedereen die zoekt naar zorg en ondersteuning. Regelhulp bestaat sinds 2007 en geeft actuele informatie over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien en sociale zekerheid. Regelhulp is bedoeld voor mantelzorgers, ouders en opvoeders, mensen met een beperking of chronische ziekte, ouderen en zorgprofessionals.

Website: www.regelhulp.nl

 

Seniorenraad Berg en Dal

T. (024) 397 3204
Website: www.seniorenraadbergendal.nl

 

Steunpunt Mantelzorg Berg en Dal

Twee steunpunten: Millingen a/d Rijn en Groesbeek

T: 06 - 1385 9106

E: info@mantelzorgbergendal.nl

 

SVB Servicecentrum PGB

Postbus 8038
3503 RA Utrecht
Graadt van Roggenweg 450
T: (030) 264 82 00
T: Zorgcompliment (030) 264 84 44
F: (030) 264 82 09
E: pgb@svb.nl
Website: www.svb.nl

 

Toegankelijke vakantiebestemmingen

Zonder beperking BV
Postbus 151
8260 AD Kampen
T: 06 - 5729 5252
Website: www.zonderbeperking.nl

 

Zorgbelang Gelderland

Weerdjesstraat 168
Arnhem
T: (026) 384 28 22
F: (026) 384 28 23
E: info@zorgbelanggelderland.nl
Website: www.zorgbelanggelderland.nl

 

Zorgkantoor Nijmegen

Postbus 6726
6503 GE Nijmegen
Wijchenseweg 20
6537 TL Nijmegen
Website: www.vgztrias-zorgkantoren.nl

 

Zorgwijzer: Kennisdossier voor mensen met een handicap en chronische ziekte

In de zorgwijzer worden de vier huidige wetten besproken waar mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking of chronische ziekte mee te maken kunnen krijgen. Dit zijn:

  • De Wet langdurige zorg (Wlz)
  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • De wet van de zorgverzekering(Zvw)
  • De Jeugdwet.

Website: https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/handicap