Home

Bezwaar tegen Wmo-uitspraak gemeente?

Is het besluit van de gemeente over uw Wmo-aanvraag in uw ogen onterecht? Wij kunnen u helpen bij een bezwaarschrift, mits het realistisch is. Dit bespreken we met u.

Voor een afspraak met ons kunt u bellen naar 06 - 1341 5975 (Willy Fleuren) of ons contactformulier invullen (zie "contact").

Advertenties in Rozet 9 maart en Special Zorg en Ondersteuning gemeente

Net als vorig jaar adverteren we in de Special Zorg, Welzijn en Gezondheid van de Rozet (9 maart 2021), en dit jaar ook in de Special Zorg en ondersteuning van de gemeente Berg en Dal die 12 maart verschijnt. We vinden het heel belangrijk om zichtbaar te zijn, zeker in deze corona-tijd waarin we veel binnenshuis verblijven.

Zoals onze advertentie-kop luidt: Voor jong en oud een helpende hand.

Bijdrage...

Zie de bijdrage over verkeersveiligheid en wonen bij "NIEUWS ADVIESGROEP".

Wmo-beleid gemeente Berg en Dal: schaarse middelen

De gemeente Berg en Dal heeft in een Koersdocument vastgesteld welke richting de gemeente uit wil met de Wmo en de jeugdzorg. "We moeten omgaan met de schaarse middelen die we hebben." Lees verder onder "ROND DE WMO".

!!! Keukentafelgesprek !!!

Neem iemand mee /vraag iemand erbij als u een "keukentafelgesprek" hebt. U krijgt dan veel informatie en het is prettig als er nog iemand meegeluisterd heeft en u er later samen over kunt praten.

Familie, een vriend of kennis of
iemand van de WMO-Adviesgroep Berg en Dal.

Het kost u niets en extra oren en adviezen zijn welkom!

U kunt bellen met het algemene nummer (06 - 1341 5975) en u wordt verder geholpen

Coronavirus: hulpsite vanuit de gemeente Berg en Dal

Vraag & aanbod in de gemeente Berg ben Dal vinden elkaar op wehelpen.nl en Whapp
De coöperatie WeHelpen is gespecialiseerd in het bij elkaar brengen van hulp vraag en -aanbod. Ze hebben hier ruime ervaring mee en hebben een team van professionele vrijwilligers die alle aanbod en vraag toetsen. Ook hebben ze adviezen over het veilig gebruiken van hun dienst. Dit maakt de tools van WeHelpen tot de plek om snel en veilig hulp aan te bieden en hulp te vragen!

Hoe werkt het?
De organisatie WeHelpen biedt 2 tools. Hun website WeHelpen.nl en de app ‘Whapp’. Whapp kun je zien als een matchmaker terwijl WeHelpen.nl te vergelijken is met marktplaats.

Whapp
Whapp zorgt ervoor dat een vraag terecht komt bij buurtgenoten die ook op Whapp zitten. Er is een rubriek met activiteiten die de RIVM-richtlijnen rondom het Corona-virus volgt. De app stuurt de vraag aan een gebruikers in de buurt. En zoekt verder als het even niet schikt. Hoe meer mensen Whapp gebruiken, hoe sneller buurtgenoten elkaar vinden. Whapp is dus superlokaal!

WeHelpen
Met WeHelpen.nl kun je aangeven dat je best een keer iemand een handje wilt helpen. Of laten weten waar je hulp bij kunt gebruiken.

Voor wie?
Iedereen die anderen zonder vergoeding wil helpen. En iedereen die ergens hulp bij nodig heeft. Ook zorgorganisaties kunnen de tools gebruiken om hulpvragen voor hun cliënten te plaatsen.

Aan de slag!
www.wehelpen.nl
www.whapp.nl
• Whapp is te downloaden in de App store en Google Play. Zoek op ‘we helpen app’
• Informatie over Whapp voor organisaties: https://whapp.nl/#organisaties

Wat doet de WMO-Adviesgroep Berg en Dal?

Wij geven informatie over voorzieningen die mensen met een beperking misschien nodig hebben. Dat kan een voorziening zijn op het gebied van uw woning of woonomgeving. Het kan ook een voorziening zijn om zich te verplaatsen binnen of buiten uw huis. Samen met u kunnen we bij voorbeeld uitzoeken of u een aangepaste rolstoel of scootmobiel nodig heeft. Of dat een traplift, douchebeugel of andere woningaanpassing voor u wenselijk is. Wij kunnen u ook informatie geven waar en hoe u deze voorzieningen kunt aanvragen. Als u dat op prijs stelt kunnen wij meegaan naar de gemeente (het sociale team van uw regio of het Wmo-loket) of naar een andere instantie.

We adviseren over vervoersvoorzieningen (regiotaxi, openbaar vervoer), over verkeersveiligheid en over regelgeving rond deze voorzieningen. Wij verzamelen klachten en wensen van mensen over bij voorbeeld het regiotaxivervoer. We proberen bij de betreffende instantie ook verbeteringen voor elkaar te krijgen, op gemeentelijk of regionaal niveau. Om die reden overleggen wij ook geregeld met de leverancier van hulpmiddelen.

We signaleren problemen bij de toegankelijkheid, bruikbaarheid en bereikbaarheid van openbare gebouwen, wegen en instellingen.

Wij worden ook actief betrokken bij plannen op deze terreinen. En we geven gevraagd en ongevraagd advies op deze gebieden.

Vanuit onze kennis en betrokkenheid zijn wij een vaste adviseur van het gemeentebestuur.

Wij organiseren als regel eenmaal per jaar een openbare bijeenkomst. Rondom een actueel thema ontmoeten mensen met een beperking en leden van het gemeentebestuur elkaar. Deze themabijeenkomsten worden druk bezocht.

U kunt schrijven naar: Secretariaat WMO-Adviesgroep Berg en Dal, Vogelkersstraat 18, 6562 GZ  Groesbeek.

U kunt bellen naar 06 - 1341 5975 (Willy Fleuren) of ons contactformulier invullen (zie "contact").