Onze werkgroepen

Onze werkgroepen

– Cliëntencontactgroep
– Wonen (o.a. woningcorporaties)
– Welzijn
– Verkeer en veiligheid
– Hulpmiddelen/klankbordgroep hulpmiddelenleverancier


Wij hebben een aantal werkgroepen, waarvan de belangrijkste zijn:

– Cliëntencontactgroep, die u bv. kunt benaderen om bij het “keukentafelgesprek” aanwezig te zijn. Of als er vragen zijn rond allerhande WMO-zaken binnen uw huishouden.

– Wonen (o.a. woningcorporaties), waarin geadviseerd wordt op het gebied van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van alle nieuwbouwlocaties en renovaties van gebouwen.

– Welzijn, die zich vooral bezighoudt met de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van alle openbare gebouwen,  nieuwbouw/verbouw/onderhoud van scholen, (sport-)voorzieningen en gemeenschapsgebouwen.

– Verkeer en veiligheid, die zich bezighoudt met de gebruiksvriendelijkheid van o.a. rotonden, oversteekplaatsen, fietspaden, met de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en met alle zaken die de veiligheid in het verkeer aangaan.

– Hulpmiddelen/klankbordgroep hulpmiddelenleverancier, die in regionaal overleg individuele problemen van gebruikers inbrengt en zich inspant rond het hele proces van aanbesteding/aanschaf/onderhoud van hulpmiddelen.