Meedenken over regelgeving

Meedenken over regelgeving, overleg rond WMO

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente, denken mee met allerlei regelgeving rondom de WMO, en voeren actief beleid om WMO-voorzieningen zo cliënt gericht mogelijk te maken.

Tevens voeren we diverse vormen van overleg: met de seniorenraad, regio-overleg cliëntgroepen, de Sociale Teams en de gebruikersadviesraad Stadsregiotaxi.

Wij organiseren als regel eenmaal per jaar een openbare ofwel themabijeenkomst rondom een actueel thema.