Home

!!! Keukentafelgesprek !!!

Neem iemand mee /vraag iemand erbij als u een "keukentafelgesprek" hebt.

Familie, een vriend of kennis of iemand van de WMO-Adviesgroep. Het kost u niets en extra oren en adviezen zijn welkom!

Wat is de WMO-Adviesgroep Berg en Dal?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft een mooi uitgangspunt: de wet gaat er van uit dat iedereen mee kan doen aan de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en leven. De wet gaat er van uit dat mensen elkaar helpen als dat nodig is. Als u die hulp zelf kunt organiseren (van uw familie, buren, vrienden, kennissen, enz.), is dat prima. In dat rijtje passen ook de leden van de WMO-Adviesgroep.

De leden van de WMO-Adviesgroep zijn praktisch ingestelde mensen. Wij hebben zelf ervaring met voorzieningen, werken bij een dienstverlenende organisatie of zijn lid van een patiënten- of consumentenorganisatie. Vanuit die kennis én betrokkenheid kunnen wij u helpen als u een aanvraag doet of een voorziening wilt hebben.

Wat doet de WMO-Adviesgroep Berg en Dal?

Wij geven informatie over voorzieningen die mensen met een beperking misschien nodig hebben. Dat kan een voorziening zijn op het gebied van uw woning of woonomgeving. Het kan ook een voorziening zijn om zich te verplaatsen binnen of buiten uw huis. Samen met u kunnen we bij voorbeeld uitzoeken of u een aangepaste rolstoel of scootmobiel nodig heeft. Of dat een traplift, douchebeugel of andere woningaanpassing voor u wenselijk is. Wij kunnen u ook informatie geven waar en hoe u deze voorzieningen kunt aanvragen. Als u dat op prijs stelt kunnen wij meegaan naar de gemeente (het sociale team van uw regio of het Wmo-loket) of naar een andere instantie.

We adviseren over vervoersvoorzieningen (taxi, openbaar vervoer), over verkeersveiligheid en over regelgeving rond deze voorzieningen. Wij verzamelen klachten en wensen van mensen over bij voorbeeld het taxivervoer. We proberen bij de betreffende instantie ook verbeteringen voor elkaar te krijgen, op gemeentelijk of regionaal niveau. Om die reden overleggen wij ook geregeld met de leverancier van hulpmiddelen.

We signaleren problemen bij de toegankelijkheid, bruikbaarheid en bereikbaarheid van openbare gebouwen, wegen en instellingen.

Wij worden ook actief betrokken bij plannen op deze terreinen. En we geven gevraagd en ongevraagd advies op deze gebieden.

Vanuit onze kennis en betrokkenheid zijn wij een vaste adviseur van het gemeentebestuur.

Wij organiseren als regel eenmaal per jaar een openbare bijeenkomst. Rondom een actueel thema ontmoeten mensen met een beperking en leden van het gemeentebestuur elkaar. Deze themabijeenkomsten worden druk bezocht.

U kunt schrijven naar: Secretariaat WMO-Adviesgroep Berg en Dal, Schubertstraat 2, 6561 EN  Groesbeek.

U kunt bellen naar: 06 - 5472 4255 (Willy Fleuren) of U kunt mailen naar: info@wmoadviesgroepbergendal.nl